Vårmønstring 2022

Velkommen til årets Vårmønstring i Sandved Turn. Endelig kan vi samles igjen og se alle de flinke gymnastene vise frem noe av det de har lært gjennom året.

Velkommen til en festdag i Sandneshallen!

Sponsorer

Hovedsponsor

Sandved Turn er veldig takknemlig for alle faste sponsorer. Nå i en tid der klubben har vokst og trenger kapital for å få utvidet treningsflaten med en basishall er vi helt avhengig av at næringslivet er med oss. Klubben ønsker kontakt med alle foreldre og firma som er interessert i å bidra i reisen videre.

Årsmøtet for 2021

Årsmøtet avholdes 23. mars 2022.

Oppstart vår 2021

Konkurransepartiene oppstart mandag 4. januar.

Breddeparti oppstart mandag 11. januar.

Vi fra Sandved Turn ønsker alle et godt nyttår!

Det har vært et vanskelig år for alle, men vi har kommet oss noenlunde igjennom det, og er nå klar til å ta fatt på en ny turnsesong 😊

Oppstart 2021
Planlagt oppstart 04.Januar, men grunnet den økende smittetrenden har vi besluttet å starte opp med breddepartiene 1 uke senere enn først annonsert.

Konkurransepartiene starter opp på mandag 4. januar.Oppstart breddeparti: mandag 11. januar. (alle parti på skolene Skeiane og Sandved, samt breddepartiene i Sandneshallen)Oppstart konkurranse parti: mandag 4. februar. (Konkurransepartiene i Sandneshallen)

Alle som ikke har sagt opp plassen sin overføres til vårsesongen

Alle som ikke har sendt mail om oppsigelse av plass blir overført til de partiene som de gikk på i høst.Det er svært viktig at vi får beskjed om ditt barn ikke skal delta på turn vår 2021, da vi har ventelister.
Det er ingen automatikk i at plassen blir sagt opp/faktura blir slettet om en ikke møter på trening.

Sykdom

Om ditt barn er syk en dag trenger en ikke gi beskjed. En mister ikke plassen sin uten at en selv har sendt mail om det, eller respondert på evt. forespørsel fra oss.
Det er fint med en mail om lengre fravær. Reise, skade etc.

Fortsatt Stor fokus på spriting og avstand

Det vil bli samme prosedyre med avstand og spriting som vi har hatt på treningene i høst.Ingen med forkjølelsessymptomer må møte på trening.

Hilsen
Sandved TurnInnsatspokal og årets turner

Hvert år deler Sandved turn ut noen priser.

Utdeling med tale og pokal i Sandneshallen

Innsatspokalen

Dette er en pokal som deles ut basert på spesielt stor eller god innsats i løpet av året.

Dette året ble innsatspokalen delt mellom to personer som har gjort en strålende innsats i den tiden de har vært hos Sandved turn.

Ingrid Nærland, Trener på konkurransepartiet til tropp og Majken Fedøy, Trener på både konkurranse og for breddepartiene.

Styrets beskrivelse av Ingrids innsats.

Som en virvelvind kom hun inn som hjelp og motivator for alle junior
konkurransegymnastene i oktober etter et år i militæret. Hun så fort at her
var det mye vi kunne oppnå med små ressurser. To treninger i uka i trampett
og tumbling er blant det minste i kretsen for å satse på et høyt nivå. Jentene
fikk nok litt sjokk da treningene ble tyngre og mer intense enn noen gang før.
Men taktikken lykkes og jentene har hatt en fantastisk utvikling denne våren.
Covid19 gav oss nye utfordringer og utetrening med styrke og utholdenhet
ble gjennomført til 10 i stil.18 mai var vi igjen inne i hallen og takket være
innsatsen ute hadde vi ikke mistet for mye. Avslutningen på sola viste hvor
stor framgangen faktisk var blitt. Alle jenter kjørte nå Tsjukkahara, mange
doble saltoer, og skru i fleng. Sommertrening er og planlagt og gjennomføres.
Jentene kommer til å savne deg masse nå når du starter nye utfordringer i
Bergen og studier der. Lykke til. Vi håper du tar turen innom og hilser på når
du er hjemme .
Tusen takk.

Styrets beskrivelse av Majkens innsats.

Trener Majken har gjort en fantastisk innsats med flere parti og
grupper dette året. Hun har stilt opp for bredden og ikke minst for
de yngste i konkurransegruppa. Høsten ble brukt til å fullføre Trener
1 og til å utvikle alle uansett nivå til å vokse og trivs i klubben. Hun
er i tillegg gymnast og et fantastisk forbilde for gymnastene hun
trener. Treneren er i hallen hver dag og vi er svært takknemlige for
innsatsen hun legger ned for alle de unge gymnastene.
Fra venstre, Ingrid og Majken

Årets Gymnast

Denne prisen blir delt ut til en turner som har utmerket seg stort i løpet av året, enten gjennom større fremskritt, prestasjoner eller ved gode holdninger over tid. Det er trenerne som velger årets gymnast, og i år var det enstemmig.

Årets gymnast ble i år tildelt Thomas Solberg, han trener på konkurransepartiet til tropp.

Styrets begrunnelse for utdelingen av årets gymnast.

Thomas trener i konkurransegruppa tropp, og har ikke turnet mer en 1 år.
Gymnasten har gjort store framskritt dette året. Motivasjonen til å trene har
økt etter hvert som han forstod hva som krevdes av grunntrening, tøying for
å klare de vanskelige momentene. Framskritt dette året er doble salto med
skru på trampett, tsjukkahara over hest, Han har fått mer kontroll på
momentene i tumbling, men jobbinga her er nok det som kreves mest av han.
stift salto skru, araber flikk salto og araber dobbelback er testa ut. I denne
spesielle perioden når vi måtte trene ute var det alltid Thomas som var en av
de ivrigste uansett vær. Alle trenere var enige i at Thomas fortjente denne
pokalen denne våren.
Lykke til videre med treninga.
Thomas

Litt etterlengtet info :)

Hei, her kommer litt etterlengtet informasjon 🙂 Ting begynner å normalisere seg, heldigvis 🙂 Vi har fått treningstidene i Sandneshallen, men venter litt på hva vi får på Sandved Skole og på Skeiane skole. Vi håper på å få til sånn noenlunde likt tilbud som vi hadde før Koronaen slo inn. Det som og er nytt er at Mysoft medlemssystemet går ut, og blir erstattet av et nytt system som leveres av NIF. Det er kalt IMS (Idrettens Medlems System). NIF vil da ha 2 systemer som de selv tilbyr. Den eksisterende «min Idrett» og den nye IMS. Min Idrett brukes av mange, men har ikke de funksjonene som turnen trenger. NIF valgte da å satse på et nytt system, og la Min Idrett være slik det er.Vi har valgt den nye, IMS som lanseres i disse dager. Vi har ikke enda fått tilgang, så vi er i den spede begynnelse, så ikke så mye vi vet enda. Men det kommer info så snart vi får dukket litt inn i det 🙂 Alle som lå inne i Mysoft er ført over, men ikke på noen parti.Det som er svært gledelig er at vi har klarte å få så mye treningstid at vi ikke hadde noe særlig med venteliste. Dette håper vi kan få til denne sesongen og. Her er litt info:https://www.idrettsforbundet.no/digital/ims/

https://www.idrettsforbundet.no/digital/ims/