Oppstart Høsten 2022


D
a er det sendt mail til alle eksisterende medlemmer med åpen påmelding(22.08.22)

Påmelding vil skje i 2 omganger. Først åpner vi for eksisterende medlemmer, etterpå åpner vi for nye medlemmer.(dato kommer, se lengre ned).
Per i dag har vi ingen funksjon i systemet som stenger for at nye medlemmer kan ta plasser når vi åpner, men her håper vi at folk er ærlige og venter. Altså at nye medlemmer venter til oppgitt dato med påmelding. Vi varsler når det er klart. Vi får varsel når nye medlemmer melder seg inn, og vi må derfor «kaste» dem ut igjen, og de må melde på på ny.

Til eksisterende medlemmer:
Når dere melder dere på er det viktig at dere bruker innlogging/bruker som allerede er knyttet til gymnasten. Skulle dere ha glemt brukernavn eller passord, bruker dere glemt passord-funksjonen når dere går inn i påmeldingen. Påmeldingen vil dere finne under «treningstider og påmelding høst 22» hvor dere trykker på ønsket parti (aktiveres 22.08.22).
Dere som har stått på venteliste i vår vil telle som eksisterende medlemmer og kan derfor melde på med en gang.
Til nye medlemmer:
Dere bruker samme påmeldingsside, men må opprette medlemskap for å komme videre til påmelding til parti.

Oppstarts uke er ikke klarert helt enda, avventer godkjennelse fra treningstider og trenerkabal må på plass, så kommer vi med dato.

Vi håper på at det er åpnet for:
Tidligere medlemmer 22.08
For nye medlemmer 24.08

For spørsmål: sandvedturn@gmail.com
Vi gleder oss 🙂

Informasjon før påmeldinger

Da nærmer det seg oppstart med stormskritt og vi er i siste innspurt på å lande trenings kabalen for høsten 2022. Vi satser på at det starter opp i uke 35 med vanlige partier, mens konkurranse partiene starter allerede uke 33 med litt “oppvarming” til sesongstart (dette gjelder de som var med før sommeren). Nye medlemmer til konkurranse partiene starter opp med resten av gymnastene uke 35.

Påmeldinger vil åpnes så snart vi er i mål og det vil informeres godt om dette på vår hjemmeside, mail til eksisterende medlemmer og på Sandved turn | Facebook.

Det har vært litt ulike utfordringer, men nå ser det ut som vi begynner å nærme oss. Når det gjelder treninger i gymsalen på Sandved skole er vi enda litt usikre da de benytter den under bygging av ny delen. Derfor holder vi ennå på å omstrukturerer litt på kabalen og ser på alternativer. Vi har også valgt å ta alle 1-2 trinn partiene over til hallen fra skolene, for å se om det løser litt utfordringer med at de stenger allerede 1 mai. Mange av disse gymnastene skal delta på feks barnas turnfestival og trenger treninger også i mai måned for å forberede seg til deltakelse ved slike arrangementer.

De gymnaster som lurer litt på om konkurranseparti er noe de ønsker, har mulighet for å utprøve sine ferdigheter og se hvilke vansker som er i omløp for å kunne drive med konkurranse (se informasjon under aspirant). Da får de prøve sine egne ferdigheter opp mot konkurranse og se om dette kunne vært noe å utforske evt kanskje starte opp selv. Dette gjelder kun torsdag 18 aug kl 16-17, er en fin mulighet for å prøve litt før de evt vurderer å melde seg på de ulike partiene som driver med konkurranse. Vi har også egne gutte partier som også konkurrerer, her er det ønskelig med flere aktive gutter 🙂

Oppvarming før sesongstart for konkurranse partiene:

Uke 33

Junior og senior ( 8 trinn og oppover)

Mandag 15.08.22 kl 19:00-21:00

Torsdag 18.08.22 kl 17:30-20:00

Aspirant

Torsdag 18.08.22 kl 16:00-17:00

Nye gymnaster som har gått på bredde som vil teste ut konkurranse ferdigheter og se hva det egentlig går ut på å delta på slikt parti.

Rekrutter

Torsdag 18.08.22 kl 16:30-18:00, tidligere konkurranse deltakere.

Uke 34

Følg oppsatt treningstider, informasjon finner dere på konkurranse gruppa deres.

Sandved Turn troppsgymnastikk konkurransegruppe. | Facebook

Vi gleder oss til en aktiv høst, hilsen alle oss i Sandved Turn familien.

Oppstart vår 2021

Konkurransepartiene oppstart mandag 4. januar.

Breddeparti oppstart mandag 11. januar.

Vi fra Sandved Turn ønsker alle et godt nyttår!

Det har vært et vanskelig år for alle, men vi har kommet oss noenlunde igjennom det, og er nå klar til å ta fatt på en ny turnsesong 😊

Oppstart 2021
Planlagt oppstart 04.Januar, men grunnet den økende smittetrenden har vi besluttet å starte opp med breddepartiene 1 uke senere enn først annonsert.

Konkurransepartiene starter opp på mandag 4. januar.Oppstart breddeparti: mandag 11. januar. (alle parti på skolene Skeiane og Sandved, samt breddepartiene i Sandneshallen)Oppstart konkurranse parti: mandag 4. februar. (Konkurransepartiene i Sandneshallen)

Alle som ikke har sagt opp plassen sin overføres til vårsesongen

Alle som ikke har sendt mail om oppsigelse av plass blir overført til de partiene som de gikk på i høst.Det er svært viktig at vi får beskjed om ditt barn ikke skal delta på turn vår 2021, da vi har ventelister.
Det er ingen automatikk i at plassen blir sagt opp/faktura blir slettet om en ikke møter på trening.

Sykdom

Om ditt barn er syk en dag trenger en ikke gi beskjed. En mister ikke plassen sin uten at en selv har sendt mail om det, eller respondert på evt. forespørsel fra oss.
Det er fint med en mail om lengre fravær. Reise, skade etc.

Fortsatt Stor fokus på spriting og avstand

Det vil bli samme prosedyre med avstand og spriting som vi har hatt på treningene i høst.Ingen med forkjølelsessymptomer må møte på trening.

Hilsen
Sandved TurnInnsatspokal og årets turner

Hvert år deler Sandved turn ut noen priser.

Utdeling med tale og pokal i Sandneshallen

Innsatspokalen

Dette er en pokal som deles ut basert på spesielt stor eller god innsats i løpet av året.

Dette året ble innsatspokalen delt mellom to personer som har gjort en strålende innsats i den tiden de har vært hos Sandved turn.

Ingrid Nærland, Trener på konkurransepartiet til tropp og Majken Fedøy, Trener på både konkurranse og for breddepartiene.

Styrets beskrivelse av Ingrids innsats.

Som en virvelvind kom hun inn som hjelp og motivator for alle junior
konkurransegymnastene i oktober etter et år i militæret. Hun så fort at her
var det mye vi kunne oppnå med små ressurser. To treninger i uka i trampett
og tumbling er blant det minste i kretsen for å satse på et høyt nivå. Jentene
fikk nok litt sjokk da treningene ble tyngre og mer intense enn noen gang før.
Men taktikken lykkes og jentene har hatt en fantastisk utvikling denne våren.
Covid19 gav oss nye utfordringer og utetrening med styrke og utholdenhet
ble gjennomført til 10 i stil.18 mai var vi igjen inne i hallen og takket være
innsatsen ute hadde vi ikke mistet for mye. Avslutningen på sola viste hvor
stor framgangen faktisk var blitt. Alle jenter kjørte nå Tsjukkahara, mange
doble saltoer, og skru i fleng. Sommertrening er og planlagt og gjennomføres.
Jentene kommer til å savne deg masse nå når du starter nye utfordringer i
Bergen og studier der. Lykke til. Vi håper du tar turen innom og hilser på når
du er hjemme .
Tusen takk.

Styrets beskrivelse av Majkens innsats.

Trener Majken har gjort en fantastisk innsats med flere parti og
grupper dette året. Hun har stilt opp for bredden og ikke minst for
de yngste i konkurransegruppa. Høsten ble brukt til å fullføre Trener
1 og til å utvikle alle uansett nivå til å vokse og trivs i klubben. Hun
er i tillegg gymnast og et fantastisk forbilde for gymnastene hun
trener. Treneren er i hallen hver dag og vi er svært takknemlige for
innsatsen hun legger ned for alle de unge gymnastene.
Fra venstre, Ingrid og Majken

Årets Gymnast

Denne prisen blir delt ut til en turner som har utmerket seg stort i løpet av året, enten gjennom større fremskritt, prestasjoner eller ved gode holdninger over tid. Det er trenerne som velger årets gymnast, og i år var det enstemmig.

Årets gymnast ble i år tildelt Thomas Solberg, han trener på konkurransepartiet til tropp.

Styrets begrunnelse for utdelingen av årets gymnast.

Thomas trener i konkurransegruppa tropp, og har ikke turnet mer en 1 år.
Gymnasten har gjort store framskritt dette året. Motivasjonen til å trene har
økt etter hvert som han forstod hva som krevdes av grunntrening, tøying for
å klare de vanskelige momentene. Framskritt dette året er doble salto med
skru på trampett, tsjukkahara over hest, Han har fått mer kontroll på
momentene i tumbling, men jobbinga her er nok det som kreves mest av han.
stift salto skru, araber flikk salto og araber dobbelback er testa ut. I denne
spesielle perioden når vi måtte trene ute var det alltid Thomas som var en av
de ivrigste uansett vær. Alle trenere var enige i at Thomas fortjente denne
pokalen denne våren.
Lykke til videre med treninga.
Thomas

Litt etterlengtet info :)

Hei, her kommer litt etterlengtet informasjon 🙂 Ting begynner å normalisere seg, heldigvis 🙂 Vi har fått treningstidene i Sandneshallen, men venter litt på hva vi får på Sandved Skole og på Skeiane skole. Vi håper på å få til sånn noenlunde likt tilbud som vi hadde før Koronaen slo inn. Det som og er nytt er at Mysoft medlemssystemet går ut, og blir erstattet av et nytt system som leveres av NIF. Det er kalt IMS (Idrettens Medlems System). NIF vil da ha 2 systemer som de selv tilbyr. Den eksisterende «min Idrett» og den nye IMS. Min Idrett brukes av mange, men har ikke de funksjonene som turnen trenger. NIF valgte da å satse på et nytt system, og la Min Idrett være slik det er.Vi har valgt den nye, IMS som lanseres i disse dager. Vi har ikke enda fått tilgang, så vi er i den spede begynnelse, så ikke så mye vi vet enda. Men det kommer info så snart vi får dukket litt inn i det 🙂 Alle som lå inne i Mysoft er ført over, men ikke på noen parti.Det som er svært gledelig er at vi har klarte å få så mye treningstid at vi ikke hadde noe særlig med venteliste. Dette håper vi kan få til denne sesongen og. Her er litt info:https://www.idrettsforbundet.no/digital/ims/

https://www.idrettsforbundet.no/digital/ims/