Månedlige arkiver: oktober 2016

Mysoft innmelding/medlemssider

På Mysoft melder du deg inn og administrerer informasjon og melder på/av partier, melder deg på arrangement, bestiller varer osv.

For nye medlemmer:

http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=426

Eksisterende medlemmer, for å redigere informasjon,  melde på/av partier, melde deg på arrangement, bestille varer osv:

http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/st_login