Sponsorer

Hovedsponsor

Sandved Turn er veldig takknemlig for alle faste sponsorer. Nå i en tid der klubben har vokst og trenger kapital for å få utvidet treningsflaten med en basishall er vi helt avhengig av at næringslivet er med oss. Klubben ønsker kontakt med alle foreldre og firma som er interessert i å bidra i reisen videre.

Årsmøtet for 2021

Årsmøtet avholdes 23. mars 2022.