Oppstart Høsten 2022


D
a er det sendt mail til alle eksisterende medlemmer med åpen påmelding(22.08.22)

Påmelding vil skje i 2 omganger. Først åpner vi for eksisterende medlemmer, etterpå åpner vi for nye medlemmer.(dato kommer, se lengre ned).
Per i dag har vi ingen funksjon i systemet som stenger for at nye medlemmer kan ta plasser når vi åpner, men her håper vi at folk er ærlige og venter. Altså at nye medlemmer venter til oppgitt dato med påmelding. Vi varsler når det er klart. Vi får varsel når nye medlemmer melder seg inn, og vi må derfor «kaste» dem ut igjen, og de må melde på på ny.

Til eksisterende medlemmer:
Når dere melder dere på er det viktig at dere bruker innlogging/bruker som allerede er knyttet til gymnasten. Skulle dere ha glemt brukernavn eller passord, bruker dere glemt passord-funksjonen når dere går inn i påmeldingen. Påmeldingen vil dere finne under «treningstider og påmelding høst 22» hvor dere trykker på ønsket parti (aktiveres 22.08.22).
Dere som har stått på venteliste i vår vil telle som eksisterende medlemmer og kan derfor melde på med en gang.
Til nye medlemmer:
Dere bruker samme påmeldingsside, men må opprette medlemskap for å komme videre til påmelding til parti.

Oppstarts uke er ikke klarert helt enda, avventer godkjennelse fra treningstider og trenerkabal må på plass, så kommer vi med dato.

Vi håper på at det er åpnet for:
Tidligere medlemmer 22.08
For nye medlemmer 24.08

For spørsmål: sandvedturn@gmail.com
Vi gleder oss 🙂

Informasjon før påmeldinger

Da nærmer det seg oppstart med stormskritt og vi er i siste innspurt på å lande trenings kabalen for høsten 2022. Vi satser på at det starter opp i uke 35 med vanlige partier, mens konkurranse partiene starter allerede uke 33 med litt “oppvarming” til sesongstart (dette gjelder de som var med før sommeren). Nye medlemmer til konkurranse partiene starter opp med resten av gymnastene uke 35.

Påmeldinger vil åpnes så snart vi er i mål og det vil informeres godt om dette på vår hjemmeside, mail til eksisterende medlemmer og på Sandved turn | Facebook.

Det har vært litt ulike utfordringer, men nå ser det ut som vi begynner å nærme oss. Når det gjelder treninger i gymsalen på Sandved skole er vi enda litt usikre da de benytter den under bygging av ny delen. Derfor holder vi ennå på å omstrukturerer litt på kabalen og ser på alternativer. Vi har også valgt å ta alle 1-2 trinn partiene over til hallen fra skolene, for å se om det løser litt utfordringer med at de stenger allerede 1 mai. Mange av disse gymnastene skal delta på feks barnas turnfestival og trenger treninger også i mai måned for å forberede seg til deltakelse ved slike arrangementer.

De gymnaster som lurer litt på om konkurranseparti er noe de ønsker, har mulighet for å utprøve sine ferdigheter og se hvilke vansker som er i omløp for å kunne drive med konkurranse (se informasjon under aspirant). Da får de prøve sine egne ferdigheter opp mot konkurranse og se om dette kunne vært noe å utforske evt kanskje starte opp selv. Dette gjelder kun torsdag 18 aug kl 16-17, er en fin mulighet for å prøve litt før de evt vurderer å melde seg på de ulike partiene som driver med konkurranse. Vi har også egne gutte partier som også konkurrerer, her er det ønskelig med flere aktive gutter 🙂

Oppvarming før sesongstart for konkurranse partiene:

Uke 33

Junior og senior ( 8 trinn og oppover)

Mandag 15.08.22 kl 19:00-21:00

Torsdag 18.08.22 kl 17:30-20:00

Aspirant

Torsdag 18.08.22 kl 16:00-17:00

Nye gymnaster som har gått på bredde som vil teste ut konkurranse ferdigheter og se hva det egentlig går ut på å delta på slikt parti.

Rekrutter

Torsdag 18.08.22 kl 16:30-18:00, tidligere konkurranse deltakere.

Uke 34

Følg oppsatt treningstider, informasjon finner dere på konkurranse gruppa deres.

Sandved Turn troppsgymnastikk konkurransegruppe. | Facebook

Vi gleder oss til en aktiv høst, hilsen alle oss i Sandved Turn familien.