Kretsens fortjenestemedalje i Gull til Elisabeth Ueland

Kretsens fortjenestemedalje i Gull til Elisabeth Ueland

Vi gratulerer Elisabeth Ueland, som fikk kretsens fortjenestemedalje i gull. Utmerkelsen ble tildelt på kretstingets 100 års jubileum 8-9 mars.

Hun har fra før sølv, som hun fikk i 2003.

Elisabeth har vært med i turn i over 50 år, og er vel det vi kan kalle «all in» 😊

Slike personer med så gode kunnskaper og engasjement er til stor glede for sporten, og helt vesentlig for at sporten skal holde høyt nivå og være et tilbud til alle.

Vi er svært takknemlig for at hun er med i både som trener og i styret i Sandved Turn.

Litt historie og hva Elisabeth har vært med på, og er med på:

Hun har vært med i mange turnforeninger som Sola turn, Sandnes Turn, og i 2015 ble hun med her i Sandved Turn.

Her begynte hun som trener hos Sandved Turn 2015, og ble straks trener og ansvarlig for konkurranse partiene, samt 8 trinn og opp.

I mars 2018 ble hun og med i styret.

Tillitsverv i kretsen:

-Leder og medlem i troppsgymnastikkutvalget i kretsen i flere perioder.

-Medlem og varamedlem i valgkomiteen: 2 eller 3 perioder.

-Utdanningsutvalget i kretsen fra 2016.

-Forbundsdommer og kretsdommer i troppsgymnastikk fra ca. år 2000.

-Kurslærer for krets/forbund siden ca. år 2000.

-Varamedlem og styremedlem i flere perioder etter år 2000.

Hun fikk årets innsatspokal 2015/2016 i Sandved Turn

Hun fikk innsatts pokal for blant annet å ha et stort engasjement, hun har ideer og forslag langt ut over det styret klarer å følge opp. Hun stilte blant annet opp og laget til turnstasjonen under vårt arrangement Turndøgn, hvor hun bokstavelig talt TØMTE lageret for utstyr og brukte alt, og laget til en utrolig flott og ikke minst populær stasjon, som ble bukt mye under hele turndøgnet.

Hun organisert og tok initiativ til trenings samling i Haugesund. Det var og Elisabeth som foreslo og, organiserte det frittstående programmet som vi stilte opp i på konkurransen i Gjesdal i april 2015 hvor vi vant førsteplassen.

Dette var første gang Sandved Turn deltok i konkurranse for frittstående.

Dette resulterte i at vi straks satte i gang med kjøp av frittstående gulv. Når utstyret var på plass, så og Elisabeth muligheten, som igjen resulterte at vi i mars i år arrangerte 2. seriekonkurranse, den første konkurransen i Sandved Turns historie. Dette hadde vi ikke fått til hadde vi ikke hatt Elisabeth med på laget. Vi klarte og å lage til konkurransen med dobbelt sett med utstyr, og all planlegging kom fra Elisabeth.

Vi har hatt stor økning i medlemsmasse de 2 siste år, og dette har Elisabeth mye av æren for.


Gullmedaljen settes på av Kretsleder Anne Løndalen
Rogaland Gymnastikk og Turnkrets 100 år 2019