Innsatspokal og årets turner

Hvert år deler Sandved turn ut noen priser.

Utdeling med tale og pokal i Sandneshallen

Innsatspokalen

Dette er en pokal som deles ut basert på spesielt stor eller god innsats i løpet av året.

Dette året ble innsatspokalen delt mellom to personer som har gjort en strålende innsats i den tiden de har vært hos Sandved turn.

Ingrid Nærland, Trener på konkurransepartiet til tropp og Majken Fedøy, Trener på både konkurranse og for breddepartiene.

Styrets beskrivelse av Ingrids innsats.

Som en virvelvind kom hun inn som hjelp og motivator for alle junior
konkurransegymnastene i oktober etter et år i militæret. Hun så fort at her
var det mye vi kunne oppnå med små ressurser. To treninger i uka i trampett
og tumbling er blant det minste i kretsen for å satse på et høyt nivå. Jentene
fikk nok litt sjokk da treningene ble tyngre og mer intense enn noen gang før.
Men taktikken lykkes og jentene har hatt en fantastisk utvikling denne våren.
Covid19 gav oss nye utfordringer og utetrening med styrke og utholdenhet
ble gjennomført til 10 i stil.18 mai var vi igjen inne i hallen og takket være
innsatsen ute hadde vi ikke mistet for mye. Avslutningen på sola viste hvor
stor framgangen faktisk var blitt. Alle jenter kjørte nå Tsjukkahara, mange
doble saltoer, og skru i fleng. Sommertrening er og planlagt og gjennomføres.
Jentene kommer til å savne deg masse nå når du starter nye utfordringer i
Bergen og studier der. Lykke til. Vi håper du tar turen innom og hilser på når
du er hjemme .
Tusen takk.

Styrets beskrivelse av Majkens innsats.

Trener Majken har gjort en fantastisk innsats med flere parti og
grupper dette året. Hun har stilt opp for bredden og ikke minst for
de yngste i konkurransegruppa. Høsten ble brukt til å fullføre Trener
1 og til å utvikle alle uansett nivå til å vokse og trivs i klubben. Hun
er i tillegg gymnast og et fantastisk forbilde for gymnastene hun
trener. Treneren er i hallen hver dag og vi er svært takknemlige for
innsatsen hun legger ned for alle de unge gymnastene.
Fra venstre, Ingrid og Majken

Årets Gymnast

Denne prisen blir delt ut til en turner som har utmerket seg stort i løpet av året, enten gjennom større fremskritt, prestasjoner eller ved gode holdninger over tid. Det er trenerne som velger årets gymnast, og i år var det enstemmig.

Årets gymnast ble i år tildelt Thomas Solberg, han trener på konkurransepartiet til tropp.

Styrets begrunnelse for utdelingen av årets gymnast.

Thomas trener i konkurransegruppa tropp, og har ikke turnet mer en 1 år.
Gymnasten har gjort store framskritt dette året. Motivasjonen til å trene har
økt etter hvert som han forstod hva som krevdes av grunntrening, tøying for
å klare de vanskelige momentene. Framskritt dette året er doble salto med
skru på trampett, tsjukkahara over hest, Han har fått mer kontroll på
momentene i tumbling, men jobbinga her er nok det som kreves mest av han.
stift salto skru, araber flikk salto og araber dobbelback er testa ut. I denne
spesielle perioden når vi måtte trene ute var det alltid Thomas som var en av
de ivrigste uansett vær. Alle trenere var enige i at Thomas fortjente denne
pokalen denne våren.
Lykke til videre med treninga.
Thomas