Oppstart høsten 2020

Oppstart i Sandneshallen Uke 36

Oppstart Skeiane Skole Uke 37 (Mandag 7. september)

Oppstart Sandved Skole – Avventer oppstart dato fra Skolen (snarlig vil vi tro)

Dette er grunnet det nye medlemssystemet IMS i hovedsak.
Dessverre er systemet ikke helt ferdig utviklet og langt fra testet, så vi trenger noe mer tid å få alt på plass.