Oppstart vår 2021

Konkurransepartiene oppstart mandag 4. januar.

Breddeparti oppstart mandag 11. januar.

Vi fra Sandved Turn ønsker alle et godt nyttår!

Det har vært et vanskelig år for alle, men vi har kommet oss noenlunde igjennom det, og er nå klar til å ta fatt på en ny turnsesong 😊

Oppstart 2021
Planlagt oppstart 04.Januar, men grunnet den økende smittetrenden har vi besluttet å starte opp med breddepartiene 1 uke senere enn først annonsert.

Konkurransepartiene starter opp på mandag 4. januar.Oppstart breddeparti: mandag 11. januar. (alle parti på skolene Skeiane og Sandved, samt breddepartiene i Sandneshallen)Oppstart konkurranse parti: mandag 4. februar. (Konkurransepartiene i Sandneshallen)

Alle som ikke har sagt opp plassen sin overføres til vårsesongen

Alle som ikke har sendt mail om oppsigelse av plass blir overført til de partiene som de gikk på i høst.Det er svært viktig at vi får beskjed om ditt barn ikke skal delta på turn vår 2021, da vi har ventelister.
Det er ingen automatikk i at plassen blir sagt opp/faktura blir slettet om en ikke møter på trening.

Sykdom

Om ditt barn er syk en dag trenger en ikke gi beskjed. En mister ikke plassen sin uten at en selv har sendt mail om det, eller respondert på evt. forespørsel fra oss.
Det er fint med en mail om lengre fravær. Reise, skade etc.

Fortsatt Stor fokus på spriting og avstand

Det vil bli samme prosedyre med avstand og spriting som vi har hatt på treningene i høst.Ingen med forkjølelsessymptomer må møte på trening.

Hilsen
Sandved Turn