Utsatt oppstart vår 2021

Hei og godt nyttår!

Vi velger å utsette oppstart til tidligst 18.01.2021. Dette gjør vi i tråd med de nye nasjonale anbefalingene. 

Dette gjelder både bredde- og konkurransepartier. 

Vi kommer tilbake med info så fort vi vet noe mer.

Spørsmål: sandvedturn@gmail.com 

Med vennlig hilsen
Marita
Sandved Turn