Oppstart Høsten 2022


D
a er det sendt mail til alle eksisterende medlemmer med åpen påmelding(22.08.22)

Påmelding vil skje i 2 omganger. Først åpner vi for eksisterende medlemmer, etterpå åpner vi for nye medlemmer.(dato kommer, se lengre ned).
Per i dag har vi ingen funksjon i systemet som stenger for at nye medlemmer kan ta plasser når vi åpner, men her håper vi at folk er ærlige og venter. Altså at nye medlemmer venter til oppgitt dato med påmelding. Vi varsler når det er klart. Vi får varsel når nye medlemmer melder seg inn, og vi må derfor «kaste» dem ut igjen, og de må melde på på ny.

Til eksisterende medlemmer:
Når dere melder dere på er det viktig at dere bruker innlogging/bruker som allerede er knyttet til gymnasten. Skulle dere ha glemt brukernavn eller passord, bruker dere glemt passord-funksjonen når dere går inn i påmeldingen. Påmeldingen vil dere finne under «treningstider og påmelding høst 22» hvor dere trykker på ønsket parti (aktiveres 22.08.22).
Dere som har stått på venteliste i vår vil telle som eksisterende medlemmer og kan derfor melde på med en gang.
Til nye medlemmer:
Dere bruker samme påmeldingsside, men må opprette medlemskap for å komme videre til påmelding til parti.

Oppstarts uke er ikke klarert helt enda, avventer godkjennelse fra treningstider og trenerkabal må på plass, så kommer vi med dato.

Vi håper på at det er åpnet for:
Tidligere medlemmer 22.08
For nye medlemmer 24.08

For spørsmål: sandvedturn@gmail.com
Vi gleder oss 🙂