Smittevernveiledning høst 2020/vår 2021

Retningslinjer for Turnaktivitet i Sandneshallen for september og utover (til annen informasjon gis)

 • Er man syk, skal man ikke delta på treningen.
 • Er man  syk, så må man være helt frisk og symptomfri over et døgn, for å kunne delta på trening
 • Vask hender eller bruk håndsprit ved ankomst
 • En eller to trenere følger alle inn og bort til treningsområdet, samt ut igjen etter trening.
 • Levering og henting i forbindelse med trening foregår utendørs. Foresatte har ikke anledning til å bli med inn i hallen.
 • Gymnaster møter på tribunen i enden, retning klatrevegg
 • Hold avstand så godt det lar seg gjøre, og unngå å ta seg selv i ansiktet. Det vil være sprit-dispensere tilgjengelig under treningen.
 • Turnerne må komme presis og ferdig påkledd til trening. Turnerne må ha med egen ferdigfylt drikkeflaske.

Sandved Turn takker alle for at dere stiller opp og bidrar. Vi håper dere alle får en så bra trening som mulig, tross alle nødvendige tiltak. Vi ønsker at dere alle er med på å bidra til godt smittevern og hindrer smittespredning, slik at vi kan opprettholde idretten for barn, unge og voksne.  

Retningslinjer for Skeiane Skole :

 • Er man syk, skal man ikke delta på treningen.
 • Er man  syk, så må man være helt frisk og symptomfri over et døgn, for å kunne delta på trening
 • Vask hender eller bruk håndsprit ved ankomst
 • Alle gymnaster møter opp utenfor, og en liste over alle påmeldte vil bli krysset av før en kan gå inn. Står en ikke på listen, kan en heller ikke være med på treningen.
 • En eller to trenere følger alle inn og bort til treningsområdet, samt ut igjen etter trening.
 • Levering og henting i forbindelse med trening foregår utendørs. Foresatte har ikke anledning til å bli med inn i hallen.
 • Hold avstand så godt det lar seg gjøre, og unngå å ta seg selv i ansiktet. Det vil være sprit dispensere tilgjengelig under treningen.
 • Turnerne må komme presis og ferdig påkledd til trening. Turnerne må ha med egen ferdigfylt drikkeflaske.
 • Inngangsdøren vil holdes stengt mellom økter, for å unngå at personer som ikke tilhører grupper som allerede trener kommer inn.
 • Personer som ikke følger retningslinjene, vil bli bortvist.
 • Garderober kan ikke benyttes

Retningslinjer for Sandved Skole :

-Er man syk, skal man ikke delta på treningen.

-Er man syk, så må man være helt frisk og symptomfri over et døgn, for å kunne delta på trening

-Vask hender eller bruk håndsprit ved ankomst

-Alle gymnaster møter opp utenfor, og en liste over alle påmeldte vil bli krysset av før en kan gå inn. Står en ikke på listen, kan en heller ikke være med på treningen.

-En eller to trenere følger alle inn og bort til treningsområdet, samt ut igjen etter trening.

-Levering og henting i forbindelse med trening foregår utendørs. Foresatte har ikke anledning til å bli med inn i hallen. (gjelder ikke foreldre & barn)
-Turnerne må komme presis og ferdig påkledd til trening. Turnerne må ha med egen ferdigfylt drikkeflaske.

-Alle som skal trene samtidig må gå samlet inn, gruppen skal ikke gå inn i gymsal før den er tom.
-Inngangsdøren vil holdes stengt mellom økter, for å unngå at personer som ikke tilhører grupper     som allerede trener kommer inn.
-Personer som ikke følger retningslinjene, vil bli bortvist.

Foreldre & Barn
På Foreldre & Barn kan man kun ha med en foresatt, pga. koronasituasjonen som gjør at vi bare kan ha grupper på 20 inkl trenere, så vil foresatte være inkl. i det tallet.

Foresatte som deltar på Foreldre & barn vil regnes som gymnaster, og må derfor også følge de samme retningslinjene som barna.


Gymlek 4-5 år
Vi har en grense på maks 20 stk i gymsalen. Dere som foreldre kan dessverre ikke være med inn i gymsalen. Ved særskilte tilfeller kan dere vente i garderoben eller i gangen under treningen. Pass på og husk avstand, vent aller helst utenfor.