(Innmelding/påmelding)


OBS! Oppstart uke 36 (sandneshallen)
OBS! Oppstart uke 37 (Skeiane ungdomsskole)
OBS! Oppstart uke 39 (Sandved Skole)
– Påmeldte har fått mail med info

OBS! Det er ikke gitt at man får plass selv om man registrerer seg. Vi skal manuelt gå inn å fordele plasser. Det er begrenset med plasser pga korona. Vi gir dere beskjed/bekreftelse når dere får plass/venteliste.
Vi kan ikke ha noen prøvetimer i år på grunn av korona, og hvis barnet ikke er på oppropslisten kan han/hun dessverre ikke delta.

For påmelding til et av disse partiene (Torsdager) må dere sende mail til sandvedturn@gmail.com
Oppgi personalia til både deg selv og barnet.
For spørsmål: sandvedturn@gmail.com

Sandved Turn