(Innmelding/påmelding)

Klikk på rubic-linken for å melde på. Søk «sandved turn» og velg ønsket parti.
Rubic

Alle partier har nå startet opp.

For spørsmål: sandvedturn@gmail.com

Oppsigelser er kun gjeldene på mail.