MYSOFT (Innmelding/påmelding)

All påmelding til våre partier gjøres via medlemssystemet.
Informasjon om våre tilbud finner du under fanen «treningstider».

 

Oversikt over våre partier finner du her:

http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_tilgj_partier?p_o3_id=426

Partier med status «Venteliste» er fulle, og gymnasten settes på venteliste ved påmelding.

Alle partiene er merket med hvilke alder/skoletrinn barna må ha for å kunne gå på partiet. Det er ditt ansvar å sørge for at gymnasten meldes på riktig parti ut fra alder. Systemet vil av og til gi mulighet til å melde seg på et parti man f.eks. ikke er gammel nok for. Gymnasten vil bli meldt av partiet når dette oppdages. Se mer om dette i brukerveiledningen.

Brukerveiledning for påmelding til Sandved Turn (link til pdf)

Ved å melde deg på ett eller flere partier i Sandved Turn forplikter du deg til å betale:
– Medlemskontingent
– Treningsavgift for partiet/partiene du er påmeldt
– Administrasjonsgebyr på faktura

Eksisterende medlem
Var du medlem forrige treningsår, må du logge deg på dine medlemssider ved hjelp av ditt medlemsnummer og passord før du kan melde deg på et parti.

Medlemssidene er tilgjengelig på: http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/st_login

Brukerveiledning for påmelding til Sandved Turn (link til pdf)

Nye medlemmer
Nye medlemmer må registrere seg som medlem i Sandved Turn før de kan melde seg på et parti. Dette gjøres via følgende link: http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=426

Brukerveiledning for påmelding til Sandved Turn (link til pdf)

Ny regel fra oppstart 2. januar:
Alle må delta på de første 2 av 3 treninger, om ikke så mister en plassen.
Om en av ulike grunner ikke kan møte, så må vi har mail på dette slik at vi kan få det registrert. 
Mail sendes til Sandvedturn@gmail.com