Om partiene

OM PARTIENE I SANDVED TURN 2017/18
I Sandved turn legges det vekt på at barn, unge og voksne skal ha det kjekt og oppleve treningsglede. Vi har et inkluderende og sosialt treningsmiljø. Våre instruktører er motiverte og dyktige. Instruktørene deltar jevnlig på kurs for å kunne gi deg det beste tilbudet. Gymnastikk og turn legger det beste grunnlaget for all idrett. Det gir god kroppsbeherskelse, koordinasjon, styrke og utholdenhet. Kom og bli med oss i Sandved turn!

Her er en oversikt over våre partier turnåret vår 2018:

Gymlek 1. – 4. trinn Gutter
Dette er et nyoppstartet parti denne høsten. Vi ønsker å få flere gutter med på turn, og håper dette kan bidra til det. På dette partiet står leken i fokus samtidig som man også begynner å lære ulike øvelser innenfor turn. Treningstimene består av kjente barneleker, enkel styrketrening, noe ballspill og matteøvelser. Det brukes apparater som tau, ball, ring, benk, ribbevegg etc. Barna skal ha det gøy, samtidig som de lærer å omgås og ta hensyn til andre barn og voksne. Vi deltar på turndøgn og turnstevne.

Gymlek, 1. og 2. trinn mix
På dette partiet står leken i fokus samtidig som man også begynner å lære ulike øvelser innenfor turn. Treningstimene består av kjente barneleker, enkel styrketrening, noe ballspill og matteøvelser. Det brukes apparater som tau, ball, ring, benk, ribbevegg etc. Barna skal ha det gøy, samtidig som de lærer å omgås og ta hensyn til andre barn og voksne. Vi deltar på turndøgn og turnstevne. 

Gymlek, 4- 5 år
På dette partiet står leken i fokus. Treningstimene består av lek og bevegelser med og uten musikk, matteøvelser og hinderløype. Det brukes apparater som tau, ball, ring, benk, ribbevegg etc. Barna skal ha det gøy, samtidig som de lærer å omgås og ta hensyn til andre barn og voksne.

Troppsgymnastikk, 3. – 4. trinn
Vi starter med oppvarming. Hoveddelen varierer. Vi er innom dans og bevegelse etter musikk. Vi bruker matter, trampett, ringer, baller etc. til å lære gymnastikk og turnelementer fra nybegynnernivå til mer avanserte momenter og øvelser. Vi øver inn ulike hopp og serier på trampett og tumbling. Det er viktig at vi blir godt kjent med hverandre og kan ha det gøy sammen.  Vi deltar på turndøgn og turnstevne. 

Troppsgymnastikk, fra 5. trinn og oppover
Variert oppvarming etter musikk. Vi trener styrke, utholdenhet og bevegelighet. Vi skal bli godt kjent med hvordan kroppen fungerer og hvordan vi skal bruke den i forbindelse med serier og rytmikk. Vi øver inn ulike hopp og serier på trampett og tumbling. Det er viktig at vi blir godt kjent med hverandre og kan ha det gøy sammen. Dette er et parti med utfordringer som blir tilpasset den enkeltes nivå. Vi deltar på turndøgn, turntreff og turnstevner.

Showdans, 5. – 7. trinn
På dette partiene trener vi inn ett Showdans program til musikk. Her kombinerer vi turnelementer, parøvelser/løft, gymnastikk – og andre bevegelseselementer. Partiene er åpne for alle, men det er en fordel med noe bakgrunn fra gymnastikk eller dans fra før.

Trampoline, fra 5. trinn og oppover
Sandved Turn har tre konkurransetrampoliner, og tilbyr treningstid for de som ønsker å trene på trampoline. Vi har to aldersdelte partier, 5. – 6. trinn og 7. trinn og oppover. Det kreves ingen forkunnskaper. Det vil bli gitt opplæring i f.eks. riktig hoppteknikk, sittelanding, magelanding, rygglanding, forover/bakover salto. Hver utøver følger sin progresjon, i eget tempo.

Herrer
Trening for herrer som ønsker å holde seg i form og samtidig ha det gøy. Ballspill og styrketrening tilpasset menn i alle aldre, uansett fysisk form.

Mosjonsskolen
Vil du opp og ut av godstolen? Timene inneholder variert trim til god musikk med enkle øvelser innen oppvarming, kondisjonstrening, styrketrening og avspenning/uttøyning, alt på et nivå som er tilpasset deg. Vi trimmer lattermuskulaturen og fornyer energien før vi går hjem. Velkommen du også. For nærmere opplysninger, ring Tora på tlf 51 67 38 38.

Troppsgymnastikk (konkurranseparti), fra 5-7. trinn + 8 trinn og opp (13-18)
Dette er et tilbud til de som ønsker å delta i konkurranser for rekrutter (11-13år i 2017), samt juniorer, gruppen 8 trinn og opp (13-18).

Begge konkurranse partiene vil denne høsten trene på samme tid, men ikke nødvendigvis sammen. Dette er litt avhengig av trenerne.

Det må påregnes konkurranselisens på dette partiet (for rekrutter 11-12 år 200,- pr. år, fra 13 år 400,- pr. år), samt konkurranse avgift pr. konkurranse (ca 200 pr. konkurranse).  Gymnastene får låne konkurransedrakt fra Sandved Turn på hver konkurranse.

Vi trener på trampett og tumbling. Vi trener styrke, utholdenhet og bevegelighet. Målet er at alle skal lære nye momenter innen turn og akrobatikk som gir utfordringer for den enkelte og gruppa. Det sosiale i gruppa er viktig og målet er at alle skal delta på konkurranser innen kretsen i troppsgymnastikk, samt turntreff, samlinger og turnstevner.

Trenere for disse 2 partiene blir Hanna, Kine og Silje (5-7 trinn), Elisabeth (8 trinn og opp) .

Turn for nybegynner (7 trinn og opp) 12-18 år
Dette er et parti for deg som ikke har turnet noe før, eller bare turnet litt. Det er aldri for sent å begynne med turn!  Målet er å skape mestringsglede og lære grunnleggende turnelementer som rulle, hjul, håndstående og salto. Etterhvert prøver vi oss på mer avanserte momenter og øvelser. Vi bruker matte, trampett og tumbling . Det er viktig å bli godt kjent med hverandre og ha det gøy sammen.

Foreldre og Barn 2-3 år
Turnlek for de aller minste. Lek står her i fokus, og vi bruker matter mm.
Foreldre er her akttivt med.

Turn for voksne
Turn for voksne er et nytt parti der en får opplæring i grunnelementer
i turn, som slå hjul, ruller, håndstående ruller mm.
Vi bruker tumbling,  matter, trampet og stortrampoline.

BLI MED OG SE AT BØY OG TØY ER SKIKKELIG GØY!!!

Alle må melde seg inn elektronisk!