Info om de ulike partiene

OM PARTIENE I SANDVED TURN 2021
I Sandved turn legges det vekt på at barn, unge og voksne skal ha det kjekt og oppleve treningsglede. Vi har et inkluderende og sosialt treningsmiljø. Våre instruktører er motiverte og dyktige. Instruktørene deltar jevnlig på kurs for å kunne gi deg det beste tilbudet. Gymnastikk og turn legger det beste grunnlaget for all idrett. Det gir god kroppsbeherskelse, koordinasjon, styrke og utholdenhet. Kom og bli med oss i Sandved turn!

Info om de forskjellige partiene vi har:

Nytt i fjor er at vi tilbyr trening også på Skeiane. U. Skole, i tillegg til Sandved Skole, og Sandneshallen. I Sandneshallen trener vi både på K2- kastfeltet og M3 som er i midtdelen.

Foreldre -Barn:

En fin start for lek med barna i gymsalen på Sandved Skole. Gruppa følger NGTFs Gymlek og foreldrene er med på aktivitetene sammen med barna.

4-5 ÅR Gymlek: Treningstimene består av kjente barneleker, enkel styrketrening, noe ballspill og matteøvelser. Det brukes apparater som tau, ball, ring, benk, ribbevegg etc. Barna skal ha det gøy, samtidig som de lærer å omgås og ta hensyn til andre barn og voksne. Vi har tilbud på Sandved skole og på Skeiane U. skole.

1-2 kl Gymlek.  Treningstimene består av enkel styrketrening, innlæring av rulle, forøvelser til hjul, håndstående og ulike satsøvelser på springbrett og trampett.

Aktiviteten foregår i Sandneshallen, Sandved skole og på Skeiane u. skole.

3-4 kl Troppsgymnastikk:  Vi starter med oppvarming. Hoveddelen varierer. Vi er innom dans og bevegelse etter musikk. Vi bruker matter, trampett, ringer, baller etc. til å lære gymnastikk og turn elementer fra nybegynnernivå til mer avanserte momenter og øvelser. Vi øver inn ulike hopp og serier på trampett og tumbling. Det er viktig at vi blir godt kjent med hverandre og kan ha det gøy sammen.  Vi deltar på turndøgn og turnstevne.

Vi tar utgangspunkt i øvelsene fra NGTF s Idrettens Grunnstige.  Her er det flere ulike grupper. Alle treninger her foregår i Sandneshallen på K2 og M3.

De som er på K2 er det samme som ifjor. M3 midtfeltet er nytt tilbud.

NB Dette er et breddetilbud og ikke konkurranse!

5-7 kl Troppsgymnastikk: Variert oppvarming etter musikk. Vi trener styrke, utholdenhet og bevegelighet. Vi skal bli godt kjent med hvordan kroppen fungerer og hvordan vi skal bruke den i forbindelse med serier og rytmikk. Vi øver inn ulike hopp og serier på trampett og tumbling. Det er viktig at vi blir godt kjent med hverandre og kan ha det gøy sammen. Dette er et parti med utfordringer som blir tilpasset den enkeltes nivå. Vi deltar på turndøgn, turntreff og turnstevner.

Vi tar utgangspunkt i NGTFs Idrettens Grunnstige 1 og 2.

Alle treninger foregår i Sandneshallen på K2 og M3. De som er på K2 er samme grupper som ifjor. M3 Midtfeltet er nytt tilbud.

NB Dette er et breddetilbud og ikke konkurranse.

Showdans 5-7 klasse På dette partiene trener vi inn ett Showdans program til musikk. Her kombinerer vi turnelementer, parøvelser/løft, gymnastikk – og andre bevegelseselementer. Partiene er åpne for alle, men det er en fordel med noe bakgrunn fra gymnastikk eller dans fra før. Vi deltar på GymCup, oppvisninger og deltar også på Turndøgn.

Nybegynnere 8 kl og eldre:    Trener i Sandneshallen torsdager: Vi lærer å turne hjul, araber, håndstående, salto og deltar på oppvisninger. Her er motivasjonen den enkelte får av å mestre kropp og nye øvelser det viktigste.

8kl -18år Troppsgymnastikk Basis ungdom: Trener mandag i Sandneshallen. Vi trener på basiselementer i matteturn, og trampett. Vi benytter også trampoline i våre treninger. Her får du utvikle deg på ditt eget nivå og får utfordringer. Et populært parti som passer for ungdom som vil ha utfordring. Deltar på oppvisninger, og treff.

Troppsgymnastikk Konkurranse:

 

3-5 kl. Aspiranter. Trener i Sandneshallen. Tilbud til jenter og gutter. Vi trener mot å delta i lokale konkurranser i Rogaland. Vi deltar i trampett, tumbling og frittstående.

Vi jobber med å utvikle hver enkelt til å mestre nye momenter som går utover vanlig basis nivå. Inkludert i treningsavgift er deltakelse i høstens konkurranse på Ålgård og Sandnes. Motivasjon for å trene og bli bedre er viktigste faktor for dette partiet.

5-7 kl Rekrutt Trener i Sandneshallen. Deltar i konkurranser, samlinger, oppvisninger, Turndøgn, og turntreff i Rogaland. Vi jobber med å utvikle hver enkelt til å mestre nye momenter som går utover vanlig basisnivå. Inkludert i treningsavgift er deltakelse på konkurranser. Motivasjon for å trene og bli bedre er viktige faktor for dette partiet.

12-18 år Junior / 16 år og eldre senior: Trener i Sandneshallen. Deltar i konkurranser i Rogaland og Nasjonale. Deltar på samlinger og oppvisninger.

Motivasjon for å trene, konkurrere og utvikle seg som gymnast i godt sosialt samhold med andre.  Inkludert i treningsavgift er deltakelse i konkurranser.

 

 

Voksenturn:

.

Styrketrening: Basistrening for voksne i Sandneshallen. God trening hver torsdag kveld for alle som vil ha ei god økt. Fokus på core og stryke.

Turn for voksne: Her får alle som vil lære eller utforske ferdigheter på trampett, airtrack, og trampoline en mulighet til å utvikle egne ferdigheter.

 

Grunnlaget legges i Gym og turn!