Priser

Fra 1. januar 2014  vil betalingen bestå av to deler: En fast medlemskontingent, og en treningsavgift som er avhengig av hvor mange parti du deltar på.

Medlemskontingent:

Alle medlemmer kr 300,- pr kalenderår (1.1. til 31.12.)

Treningsavgift: (per halvår)

Barn/ungdom (4 – 19 år) pr parti: Kr. 360- per halvår

Voksne (over 19 år) pr parti: Kr. 430,- per halvår

Partiet Voksenturn torsdager: 500,- per halvår

Konkurranse partiet torsdager: 540,- per halvår

Morsjonsskolen 400,- per halvår

Det kommer og et gebyr på 20,- per faktura for trenings avgiften og 5,- for webshop kjøp.

All påmelding skjer via medlemssystemet vårt, Mysoft.
Gamle medlemmer melder seg på her:
http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/st_login

Nye medlemmer melder seg på her:
http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=426