Priser vår 2022

Betalingen består av to deler: En fast medlemskontingent (300,-), og en treningsavgift som er avhengig av hvor mange parti du deltar på.

Medlemskontingent:

Alle medlemmer kr 300,- per kalenderår (1.1. til 31.12.), dette er avgift til NGTF og inkl blant annet forsikring o.l.

Prisen er 300,- uansett når på året en melder seg inn! 

Treningsavgift: (per halvår)

Barn/ungdom (2 – 18 år) per parti: Kr. 515- per halvår

Voksne (over 18 år) per parti: Kr. 665,- per halvår

Konkurranse partiene 2 treninger per uke : 1615,- per halvår (inkl. konkurranseavgift for 2 konkurranser)

Administrasjonsgebyr 15,-