Treningstider Vår 2021

Alle partier har startet opp.

KlokkeParti – Mandager Hvor 
16:00-16:55Gymlek 1.-2. trinn, mandag K2 – V21Sandneshallen K2 (ved kast sektoren) 
16:00-17:25Tropp Konkurranse Nybegynnere 3.-4.trinn mandag M3 og torsdag K2 – V21 NyttSandneshallen M3
17:00-17:55Tropp Bredde 3.-4. trinn, mandag K2 – V21Sandneshallen K2+S1 (ved kast sektoren) 
17:30-18:55Tropp Konkurranse Jenter 4.-7.trinn (Rekrutt) mandag M3 og tirsdag K2 –  V21 NyttSandneshallen M3
18:00-18:55Tropp Bredde 5.-7. trinn mandag K2 – V21Sandneshallen K2+S1 (ved kast sektoren) 
19:00-21:00Tropp Bredde 13-18 år (fra 8.trinn) mandag K2 – V21Sandneshallen K2+S1 (ved kast sektoren) 
19:00-21:00Tropp Konkurranse 12-18 år (fra 7.trinn) mandag K2 og torsdag K2 – V21 NyttSandneshallen K2+S1 (ved kast sektoren) 
16:20-17:05Foreldre&Barn-1 (2-3 år) – Sandved Skole mandag – V21Sandved Skole gymsalen
17:15-18:00Foreldre&Barn-2 (2-3 år) – Sandved Skole mandag – V21Sandved Skole gymsalen  
16:20-17:20Gymlek 4-5 år – Skeiane Skole – mandag – V21Skeiane Skole gymsalen v/scenen
17:30-18:30Gymlek 1.-2. trinn – Skeiane Skole – mandag – V21Skeiane Skole gymsalen v/scenen

Tirsdag

KlokkeParti – Tirsdag Hvor 
16:00-17:30Tropp Konkurranse Jenter 4-7.trinn (Rekrutt) mandag M3 og tirsdag K2 – V21 NyttSandneshallen K2 (ved kast sektoren) 
16:00-17:30Tropp Konkurranse Gutter 4-6 klasse tirsdag K2 og torsdag K2 – V21Sandneshallen K2 (ved kast sektoren) 
17:30-18:30Tropp Bredde 3.-4. trinn, tirsdag M3 – V21  nytt Sandneshallen M3 (1/3 av håndballbanen) 
18:30-20:00Tropp Bredde 5.-7. trinn, tirsdag M3 – V21Sandneshallen M3 (1/3 av håndballbanen) 
16:15-17:00Foreldre&Barn 2-3år Sandved Skole tirsdag – V21Sandved Skole gymsalen
17.10–18.10Gymlek 4-5 år Sandved Skole tirsdag – V21Sandved Skole gymsalen
16:25-17:35Gymlek 4-5 år – Skeiane Skole – tirsdag – V21  nytt Skeiane Skole gymsalen v/scenen
17:45-18:45Gymlek 1.-2. trinn – Skeiane Skole – tirsdag – V21  nytt Skeiane Skole gymsalen v/scenen

Onsdag

KlokkeParti – OnsdagHvor 
18:00-19:00Tropp Bredde 3-4.trinn onsdag M3/H2 – V21 NyttSandneshallen M3 (1/3 av håndballbanen)  
19:00-20:30Tropp Bredde 12-18 år (fra 7. trinn) onsdag M3/H2 – V21 NyttSandneshallen M3 (1/3 av håndballbanen)  
1730-1830Basic Styrke 18 år og opp, onsdag – V21Sandved Skole gymsalen

Torsdag

KlokkeParti – Torsdag Hvor 
16:00-18:00Tropp Konkurranse 12-18 år (fra 7.trinn) mandag K2 og torsdag K2 – V21 NyttSandneshallen K2+S1 (ved kast sektoren) 
16:00-17:30Tropp Konkurranse Gutter 4-6 klasse tirsdag K2 og torsdag K2 – V21Sandneshallen K2+S1 (ved kast sektoren) 
18:00-19:00Tropp Konkurranse Nybegynnere 3.-4.trinn mandag K2 og torsdag K2   – V21 NyttSandneshallen K2+S1 (ved kast sektoren) 
19:00-20:00Tropp Bredde 5.-7. trinn onsdag K2 – V21     Sandneshallen K2+S1 (ved kast sektoren) 
19:00-20:00Turn for alle (nybegynner) torsdag 5.-10. trinn K2 – V21Sandneshallen K2+S1 (ved kast sektoren) 
20:00-21:30Turn for voksne K2 – V21Sandneshallen K2+S1 (ved kast sektoren) 
16:00-16:55Gymlek 1.-2. trinn Gutter Sandved Skole – torsdag – V21Sandved Skole gymsalen
17:00-17:55Gymlek 4-5 år Sandved Skole – torsdag – V21Sandved Skole gymsalen
18:00-19:00Mosjonsskolen Sandved Skole – torsdag – V21 – Kansellert denne sesongen Sandved Skole gymsalen
16:15 – 17:00Foreldre&Barn-1 2-3 år Skeiane Skole – torsdag – V21  nytt Skeiane Skole gymsalen v/scenen
17:10 – 17:55Foreldre&Barn-2 2-3 år Skeiane Skole – torsdag – V21 nytt Skeiane Skole gymsalen v/scenen
18:00 – 19:00Showdans 5. – 7. trinn torsdag – V21 NyttSkeiane Skole gymsalen v/scenen

Med forbehold om endringer og at vi får nok trenere.