Dugnad

Sandved turn er en Turnforening som er helt avhengig av hjelp fra engasjerte foreldre for å kunne tilby turn aktiviteter for alle våre medlemmer. I denne forbindelse oppfordrer vi i Sandved turn på det sterkeste at alle foreldre må være villig til å bidra med dugnad i en eller annen form. En kan se på dette som en del av medlemskontingenten da vi foreløpig prøver å være så billig som mulig så langt det går rundt. Uten dugnad må vi «ansette» arbeidskraft og det vil gå utover deltaker kostnad.
Når det sendes ut fellesmailer med forespørsel om hjelp fra foreldre, forventes det at foreldre melder seg til dugnad og ønsker å bidra til en lojal sammenhengende klubb.
Når en er satt opp til å gjennomføre en dugnads-økt er det denne personens ansvar å møte til oppsatt tid. Blir en forhindret i å komme, skal en gi beskjed og skaffe erstatter.
Håper alle forelder som leser dette har forståelse for at det er slik det må være for å kunne drifte en så stor Turnforening som Sandved turn har blitt.
Turn er for alle inkludert familie og venner ♥

Med vennlig hilsen

Styret Sandved Turn